ติดต่อ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (MOU)

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ
สามารถติดต่อขอรับบริการ :
– งานขออยู่ในราชอาณาจักร
– งานรับแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
– งานขอรับการตรวจลงตรา (NON.LA)
– งานขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก Re-Entry (L-A)

ได้ ณ ที่ทำการ 3 แห่ง คือ
1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว (แผนที่)
2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) (แผนที่)
3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ (แผนที่)

 

ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
สาขา ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5
  • โทรศัพท์ 0-2530-4535-6 และ 0-2530-4660-1
  • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 27, 156, 178, ปอ.545, ปอ.502
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
สาขา ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) ชั้น 3
  • โทรศัพท์ 0-2147-5643 , 0-2147-5644
  • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 34, 39, 114, 185, 356, 503,520, 522, 543
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
สาขา ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ
  • โทรศัพท์ 0-2408-5602
  • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • การเดินทาง : รถประจำทางสาย 6, 17, 88