รายงานผลการสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.63 -เม.ย.64) ของ บก.ตม.1

รายงานผลการสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.63 -เม.ย.64)