📢 กองบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ  (🇱🇦ลาว 🇲🇲เมียนมา และ🇰🇭กัมพูชา) แห่งที่ 4   📍  ณ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 16 เม.ย.64 เวลา 08.00 – 17.00 น.   📍 จองคิวออนไลน์ได้ที่ https://www.immbkklabour.com

กองบังคับการตรงจคนเข้าเมือง 1 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ (🇱🇦ลาว 🇲🇲เมียนมา และ🇰🇭กัมพูชา) แห่งที่ 4