ประกาศ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียนคาดว่ามีจำนวนประมาณ  500,000  คน ให้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometics) เพื่อการพิสูจน์ ตัวตนของคนต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโควิด- 19  ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะส่งข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (สรุปการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64)

ดังนั้น คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ตามมติ ครม.ดังกล่าว ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ แล้ว ให้จองคิวผ่านระบบ ออนไลน์ที่ https://www.immbkklabour.com

มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อมาดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 16 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 2 แห่ง ได้แก่

1. บริเวณร้านชายคาพักกาย ซอยลาดพร้าว 83 (ติดกับ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว) แผนที่

2. ตลาดสดสี่แยกหนองจอก แผนที่

 

โดยผู้ที่จะไปดำเนินการ ณ ศูนย์ดังกล่าว ต้องจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.immbkklabour.com แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564