ย้ายเคาน์เตอร์บริการไปศูนย์เมืองทอง | Move to Temporary VISA Extension Center at Muang Thong Tani