ประกาศปิดศูนย์ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี | Closure Temporary Visa Extension Center at Muangthong Tanias