ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

📣 Announcing the latest visa relief measures on 7 April 2020
.
👮‍♂️ The person whose visas has expired from 26th of March 2020 will be automatically extended to 30th of April 2020. There is no need to apply for a visa extension at Immigration Office for this period and will not be fined THB 500 per day for this case.
.
👮‍♂️ Aliens who are due for 90 days reports between 26th of March 2020 and 30th of April 2020 are temporarily exempted from reporting in this period until further notice.
.
👮‍♂️Aliens who are holding Border Passes will be allowed to stay in Thailand for now. However, Aliens with Border Passes must depart Thailand within 7 days of the border crossing points opening date.
.
👮‍♂️Aliens are advised to follow announcements regarding Immigration measures closely for updates. (Currently measures announced until 30 April 2020 or further updates)