เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ได้ย้ายไปที่บริเวณด้านหน้าร้านภูฟ้า ชั้น G