ตม.1 เปิดจุดให้บริการเพิ่มที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง (หลังหมู่บ้านเมืองทองธานี)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ตระหนักในสถานการณ์ Covid-19 ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อเอกสารขออยู่ต่อที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หนาแน่นมาก ตัดสินใจ เปิดจุดบริการชั่วคราวที่อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สร้างใหม่ ของเมืองทองธานี โดยย้ายไปเปิดบริการบางงานที่มีชาวต่างชาติมาติดต่อมาก คือ

งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรระยะสั้น (เคาน์เตอร์ K เดิม) เช่น การขออยู่ต่อสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าที่กำลังจะครบวันที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยของชาวต่างชาติ และไม่สามารถกลับประเทศตนเองเนื่องจากเหตุการณ์ Covid-19 ได้

โดยขอหนังสือรับรองจากสถานทูตตนเองในประเทศไทยเพื่อขออยู่ต่อในประเทศไทยครั้งละไม่เกิน 30 วัน และอื่น ๆ ฯลฯ

————————————————————————————–

Due to the widespread outbreak of COVID-19, Immigration Bureau will provide the temporary visa extension service at the new office of the Central Investigation Bureau at Muang Thong Thani as follows.

Extension for foreigners granted visa exemption, whose visas will expire soon but can not  return to their respective countries due to the current pandemic.

You will be required to submit a letter of confirmation and request for a temporary stay issued by your embassy or consulate to support your application for extension every time. Each permission shall be granted for not exceeding 30 days.

Please kindly pass on this information to any foreigners  you may know immediately in order to prevent overcrowding and the transmission of Covid-19 in the immigration office.

K COUNTER

– EXEMPTION VISA (14 DAYS, 30 DAYS, 90 DAYS)
(Type of VISA ผผ.14, ผ.30, ผผ.30, ผผ.90, NON-30, NON-90)

– VISA ON ARRIVAL (TR-15)

-TRANSIT VISA (TS)

– COURTESY VISA (CY)

– APEC

– LOST PASSPORT

– LOST DEPARTURE CARD (TM.6)

– ARRIVAL STAMP CORRECTION

อาคาร บช.ก ที่ให้บริการฯ

แผนที่